Home

Resources

Climate
Energy
Food and farming
Planning
Sustainable development
Transport
Waste
Other Campaigns

The publications below include briefings, technical reports and responses to National Assembly for Wales consultations. Publications are free, and can be viewed and printed out directly.

Climate

Tackling Climate Change at Local Level
December 2005
The role of local development plans in tackling carbon dioxide emissions in Wales.

Welsh Assembly Government Consultation: Environment Strategy
October 2005
Friends of the Earth Cymru's response to the proposed Environment Strategy for Wales, presenting the case for setting targets for climate change.

Climate Change: an overview
July 2005
An overview of the impacts of climate change and what can be done about it.

Rising tide: the effect of climate change
July 2005
The climate change impact of flooding in Wales.

Losing our habitats to climate change
July 2005
Habitats in Wales are being lost as the climate changes. Possible impacts include threatened upland areas, such as the loss of Snowdon's alpine habitat.

New Energy Revolution
July 2005
Can green energy technologies be the next revolution in Wales, the heartlands of the old industrial revolution.

Renewable Energy not Nuclear Power
July 2005
Renewables can supply Wales' with clean and safe energy, unlike nuclear power which leavesa dangerous legacy of waste for future generations.

Road to Ruin
July 2005
Road building plans in Wales will contribute to climate change. The motorway proposed across the Gwent Levels should be scrapped, and the funding allocated to local public transport links.

Climate Change is Real, Support Wind Energy
September 2004
Explaining climate change and the need to change to renewable energy sources, in particular wind energy including the Scarweather Sands offshore wind farm

Fferm wynt fôr Scarweather Sands - Cydbwyso'r ddadl
Gorffennaf 2003
Taflen yn esbonio manteision y fferm wynt wedi ei awgrymmu ar gyfer Bae Abertawe, ac yn ymateb i ofidiau sydd wedi eu mynegi gan rai trigolion lleol ynglyn a'r datblygiad.

Stop Global Warming
July 2002
How Wales can develop an indigenous renewable energy industry. Includes proposed targets for a range of renewable technologies.

Newid Hinsawdd Effeithiau posibl ar Gymru
Tachwedd 1997
Mae'r adroddiad yn dangos y gall newid hinsawdd gael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru. Yn seiliedig ar ymchwil y Llywodraeth ac ymchwil ryngwladol, daw i'r casgliad y gallai yr amhariad gaiff ei ddarogan i hinsawdd gael patrymau tywydd mwy eithafol a newidiol fyddai'n cael effaith niweidiol ar weithgarwch economaidd, yr amgylchedd naturiol a iechyd.

Energy

Fracking Submission to Welsh Government
November 2012
Submission to the Petitions Committee  :  The Welsh Government's response to the Fracking Petition is considered to be deficient and the Committee is urged to call for further evidence.

Building regulations Wales Part L
October 2012
In light of the urgency to mitigate climate change, Friends of the Earth Cymru would like Building Regulations to adopt a zero-carbon standard in the soonest possible timeframe.

Homes for Wales: Friends of the Earth Cymru consultation response
August 2012
Response to the Welsh Government's White Paper entitled 'Homes for Wales'.

Submission to Silk Commission on Devolution
February 2012
The retention of powers of consent and planning over electricity-generating infrastructure and fossil fuel developments by Westminster has seriously disadvantaged Wales' hopes of becoming a first-mover low-carbon economy. As a result, Friends of the Earth Cymru believes that all powers to consent, licence and permit energy developments in Wales should be devolved to the National Assembly for Wales

Pylons and Power (summary)
September 2011
Underground electricity connections can be far cheaper than suggested by National Grid. This would mean we can support the placing underground of much or all electricity transmission works to proposed wind farms in rural Wales.

Pylons and Power (full report)
September 2011
Underground electricity connections can be far cheaper than suggested by National Grid. This would mean we can support the placing underground of much or all electricity transmission works to proposed wind farms in rural Wales.

Wind Power: 20 Myths Blown Away
May 2008
Tackling the myths blocking development of this clean source of energy in Wales

Severn Barrage Report
September 2007
There are cheaper and less environmentally damaging ways to generate power from the Severn Estuary than a tidal barrage

Evidence to the Welsh Affairs Committee Inquiry into Energy in Wales
March 2006
Response to review of energy provision and needs in Wales, stressing importance of addressing climate change through renewable energy and energy efficiency

Welsh Assembly Government Consultation - Energy Route Map
November 2005
Response to the Welsh Assembly Government's consultation document.

Welsh Assembly Government Consultation - TAN 8: Renewable Energy
July 2004
Response to the Welsh Assembly Government's draft Technical Advice Note (TAN) on renewable energy.

Welsh Assembly Government Consultation - Energy Saving Wales, Energy Efficiency Action Plan
June 2004
Includes nine recommendations, such as setting explicit energy saving targets and providing significantly more funding to achieve these targets.

Morglawdd Hafren neu morlynnoedd llanw?
Ionawr 2004
Mae'r papur brîff hwn yn cymharu cynllun Morglawdd Hafren gyda thechnoleg cynhyrchu trydan newydd a elwir yn forlynnoedd llanw, y gellir hefyd eu hadeiladu ym Moryd Hafren. Dengys yr astudiaeth y byddai'r morlynnoedd, o ran cost trydan, faint o drydan a gynhyrchir, effeithiau ar yr amgylchedd a'r rhan fwyaf o ystyriaethau eraill, yn well dewis o lawer na'r Morglawdd.

Response to the Economic Development Committee Report on the review of Energy Policy in Wales Part 2: Energy Efficiency
February 2003
Calls on the Assembly to set high energy efficiency targets for Wales, to lead directly to a reduction in fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions

Public attitudes to wind energy in Wales
September 2002
71% of people in Wales would support a doubling of the current number of onshore wind turbines in Wales. 87% favoured offshore wind turbines rather than new nuclear power stations.

National Assembly for Wales consultation on renewable energy
July 2002
Calls on the National Assembly to set a target of 30 per cent of current Welsh electricity demand to be met with renewables by 2010.

National Assembly for Wales National Economic Development Strategy
November 2001
Calls for high onshore and offshore renewable energy targets, and argues that investment in renewable energy would have economic and environmental benefits.

Food and farming

Stop GM contamination
February 2005
Joint position by Friends of the Earth Cymru, GM Free Cymru, the Farmers' Union of Wales and the National Federation of Women's Institutes Wales, on "co-existence" between GM and non-GM crops.

GM free Welsh Local Authorities
July 2003
Steps Local Authorities can take to keep Wales GM free. A document produced by Friends of the Earth Cymru, the Farmers' Union of Wales, GM Free Cymru and the National Federation of Women's Institutes - Wales.

National Assembly for Wales and GM crops
November 2002
Five steps the Assembly must take to keep Wales GM Free. A document produced by Friends of the Earth Cymru, the Farmers' Union of Wales, GM Free Cymru and the National Federation of Women's Institutes Wales.

GM free Welsh environment
September 2002
A review of Friends of the Earth Cymru's successful campaign leading toWelsh Assembly to adopt a policy restricting the planting of genetically modified (GM) crops in Wales, including recommendations for future Assembly policy.

Cynigion Comisiwn yr UE ar y Trothwyau ar gyfer Presenoldeb Damweiniol GMO Cymeradwyedig mewn Hadau
Medi 2002
Brîff cryno o ymateb Cyfeillion y Ddaear Cymru i ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gynigion y Comisiwn Ewropeaidd i osod lefelau y gall hadau confensiynol gael eu gwenwyno gan organebau GM. Mae'r ymateb yn dadlau y byddai'r cynigion yn llesteirio ymdrechion y Cynulliad i hyrwyddo ffermio organig yng Nghymru ac yn arwain at lefelau annerbyniol o wenwyno GM yn yr amgylchedd a'r gadwyn fwyd. Mae'r ymateb yn galw ar y Cynulliad i gymryd safiad cryf yn erbyn y cynigion.

Sustainable development

Sustainable Development Bill White Paper Consultation
March 2013
Friends of the Earth Cymru response to Welsh Government white paper proposals for a Sustainable Development Bill

Sustainable Development Bill Consultation
July 2012
Friends of the Earth Cymru consultation response to Welsh Government proposals for a Sustainable Development Bill

Sustaining spin
January 2004
Examines the Welsh Assembly Government's commitment to sustainable development, with particular reference to its relationship with local authorities. Shows that the Assembly Government is failing to give a clear lead.

Planning

Welsh Assembly Government consultation: Power of Wellbeing
January 2006
States that the 'Power of Wellbeing' should be used to implement sustainable development and environmental justice for Wales, with a clear definition and guidance on the use of the power.

Welsh Assembly Government consultation: Local Development Plan Manual
October 2005
Criticises the poor understanding of participation presented, and the failure to ensure that local development plans are built on participation and sustainable development principles.

Welsh Assembly Government consultation: TAN 1 Joint Housing Land Availability Studies
October 2005
Response to the consultation on TAN 1 Joint Housing Land Availability Studies

Welsh Assembly Government consultation: TAN 2 Planning and affordable housing
October 2005
Emphasises the need for community involvement and sustainable homes.

Welsh Assembly Government consultation: Plan Rationalisation
September 2005
Recommends that sustainable development and environmental justice should be at the heart of the local planning system.

Welsh Assembly Government consultation: The Local Development Plan Regulations
May 2005
Stresses the need to ensure participation is at the heart of the planning system.

National Assembly for Wales consultation "The Wales Spatial Plan"
January 2004
Response to the Welsh Assembly Government consultation on a Spatial Plan for Wales: People, Places, Futures.

Planning justice for Wales
September 2002
The planning system in Wales is unfair because developers enjoy a right of appeal denied to residents or other objectors. Makes case for a limited right of appeal for "third parties", and suggests how this could be achieved without major delays in the planning system.

National Assembly for Wales consultation "Planning: delivering for Wales"
April 2002
Friends of the Earth Cymru's response to the National Assembly's consultation on the future of planning in Wales.

Transport

Welsh Government Consultation on the Active Travel Wales Bill
June 2013
The submission proposes that the bill is improved by creating a default 20 mph speed limit in built up areas, priority for cyclists and pedestrians, and the introduction of a 'presumption of liability' for motorists.

Welsh Government Consultation: M4 Corridor Strategic Enviornmental Assessment
November 2012
Submission to the Welsh Government in response to a consultation on the Strategic Environmental Assessment of the M4 corridor.

Welsh Government Consultation: M4 Corridor Enhancement Measures
July 2012
Submission to the Welsh Government in response to a consultation on proposals for the improvement of existing roads or road building in the M4 corridor.

Carbon Reduction in Wales: Transport
(National Assembly for Wales Consultation)

November 2007
Submission to the National Assembly for Wales Sustainability Committee inquiry into carbon reduction in Wales

Welsh Assembly Government Consultation - Intra-Wales Scheduled Air Services
June 2004
Details why an intra-Wales air service would offer only marginal and expensive time-saving for most coast-to-coast journeys when compared to upgraded and more frequent rail services.

Proposed A40 St Clears-Haverfordwest dualling
May 2001
The economic and environmental case against dualling the A40 St Clears - Haverfordwest, instead calling for better integrated public transport and greater rail usage.

Coast to coast
January 2000
A sustainable, integrating and affordable transport strategy linking north, mid and south Wales. Criticises calls for road building and proposes an affordable express rail service, coach service and cost-effective road-safety upgrading.

Transport in 21st century Wales
June 1999
A two page briefing on the future direction of transport policy in Wales.

Road upgrading, help or hindrance to the peripheral economies of Wales?
May 1998
Highlighting the many negative economic impacts of road upgrading. Suggests alternatives to building new roads as ways of achieving more sustained economic regeneration.

Waste

Friends of the Earth Cymru response to the Welsh Government consultation on waste prevention
June 2013
Highlights a missed opportunity to examine the case for deposit legislation for cans and bottles.

Zero-waste in Wales - from waste disposal to the zero-waste economy
December 2003
Examining the impacts of our throwaway society, and makes the case for action at all levels to take Wales towards zero-waste.

Response to the National Assembly for Wales consultation Managing Waste Sustainably
October 2001
Argues for greatly increased recycling and composting targets, and calls on the Assembly to resist the building of incinerators in Wales.

Independent investigation - Nantygwyddon Landfill Site
2001
Supplementary written evidence to the National Assembly for Wales' investigation into the Nantygwyddon landfill, Rhondda, south Wales. Written by Alan Watson.

Other Campaigns

Environment Strategy: Further Evidence
November 2005
Further evidence on the issues raised by the Environment Strategy in addition to climate change, including waste, resource management, transport, polluter pays principle and environmental justice.

GATS in Wales
April 2004
Concludes that the World Trade Organisation's General Agreement on Trade in Services (GATS) could limit the powers of the Welsh Assembly to govern in the public interest, if it conflicts with the interests of big business.

Sea Empress oil spill on the Pembrokeshire coast on the third anniversary of the oil spill
February 1999
A survey of the Pembrokeshire shoreline detailing observations of residual Sea Empress oil, by Tim Deere-Jones.