Home

Resources

Climate

Energy

Food and farming

Planning

Sustainable development

Transport

Waste

Other Campaigns

The publications below include briefings, technical reports and responses to National Assembly for Wales consultations. Publications are free, and can be viewed and printed out directly.

Climate

Tackling Climate Change at Local Level

December 2005

The role of local development plans in tackling carbon dioxide emissions in Wales.

Welsh Assembly Government Consultation: Environment Strategy

October 2005

Friends of the Earth Cymru's response to the proposed Environment Strategy for Wales, presenting the case for setting targets for climate change.

Climate Change: an overview

July 2005

An overview of the impacts of climate change and what can be done about it.

Rising tide: the effect of climate change

July 2005Losing our habitats to climate change

July 2005

Habitats in Wales are being lost as the climate changes. Possible impacts include threatened upland areas, such as the loss of Snowdon's alpine habitat.

New Energy Revolution

July 2005

Can green energy technologies be the next revolution in Wales, the heartlands of the old industrial revolution.

Renewable Energy not Nuclear Power

July 2005

Renewables can supply Wales' with clean and safe energy, unlike nuclear power, which leaves a dangerous legacy of waste for future generations.

Road to Ruin

July 2005

Road building plans in Wales will contribute to climate change. The motorway proposed across the Gwent Levels should be scrapped, and the funding allocated to local public transport links.

Climate Change is Real, Support Wind Energy

September 2004

Explaining climate change and the need to change to renewable energy sources, in particular wind energy including the Scarweather Sands offshore wind farm

Fferm wynt fôr Scarweather Sands - Cydbwyso'r ddadl

Gorffennaf 2003

Taflen yn esbonio manteision y fferm wynt wedi ei awgrymmu ar gyfer Bae Abertawe, ac yn ymateb i ofidiau sydd wedi eu mynegi gan rai trigolion lleol ynglyn a'r datblygiad.

Stop Global Warming

July 2002

How Wales can develop an indigenous renewable energy industry. Includes proposed targets for a range of renewable technologies.

Newid Hinsawdd Effeithiau posibl ar Gymru

Tachwedd 1997

Mae'r adroddiad yn dangos y gall newid hinsawdd gael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru. Yn seiliedig ar ymchwil y Llywodraeth ac ymchwil ryngwladol, daw i'r casgliad y gallai yr amhariad gaiff ei ddarogan i hinsawdd gael patrymau tywydd mwy eithafol a newidiol fyddai'n cael effaith niweidiol ar weithgarwch economaidd, yr amgylchedd naturiol a iechyd.

Energy

Fracking FAQs

August 2014

Frequently asked questions about fracking.

Fracking Submission to Welsh Government

November 2012

Submission to the Petitions Committee  :  The Welsh Government's response to the Fracking Petition is considered to be deficient and the Committee is urged to call for further evidence.

Building regulations Wales Part L

October 2012

In light of the urgency to mitigate climate change, Friends of the Earth Cymru would like Building Regulations to adopt a zero-carbon standard in the soonest possible timeframe.

Homes for Wales: Friends of the Earth Cymru consultation response

August 2012

Response to the Welsh Government's White Paper entitled 'Homes for Wales'.

Submission to Silk Commission on Devolution

February 2012

The retention of powers of consent and planning over electricity-generating infrastructure and fossil fuel developments by Westminster has seriously disadvantaged Wales' hopes of becoming a first-mover low-carbon economy. As a result, Friends of the Earth Cymru believes that all powers to consent, licence and permit energy developments in Wales should be devolved to the National Assembly for Wales

Pylons and Power (summary)

September 2011

Underground electricity connections can be far cheaper than suggested by National Grid. This would mean we can support the placing underground of much or all electricity transmission works to proposed wind farms in rural Wales.

Pylons and Power (full report)

September 2011

Underground electricity connections can be far cheaper than suggested by National Grid. This would mean we can support the placing underground of much or all electricity transmission works to proposed wind farms in rural Wales.

Wind Power: 20 Myths Blown Away

May 2008

Tackling the myths blocking development of this clean source of energy in Wales

Severn Barrage Report

September 2007

There are cheaper and less environmentally damaging ways to generate power from the Severn Estuary than a tidal barrage

Evidence to the Welsh Affairs Committee Inquiry into Energy in Wales

March 2006

Response to review of energy provision and needs in Wales, stressing importance of addressing climate change through renewable energy and energy efficiency

Welsh Assembly Government Consultation - Energy Route Map

November 2005

Response to the Welsh Assembly Government's consultation document.

Welsh Assembly Government Consultation - TAN 8: Renewable Energy

July 2004

Response to the Welsh Assembly Government's draft Technical Advice Note (TAN) on renewable energy.

Welsh Assembly Government Consultation - Energy Saving Wales, Energy Efficiency Action Plan

June 2004

Includes nine recommendations, such as setting explicit energy saving targets and providing significantly more funding to achieve these targets.

Morglawdd Hafren neu morlynnoedd llanw?

Ionawr 2004

Mae'r papur brîff hwn yn cymharu cynllun Morglawdd Hafren gyda thechnoleg cynhyrchu trydan newydd a elwir yn forlynnoedd llanw, y gellir hefyd eu hadeiladu ym Moryd Hafren. Dengys yr astudiaeth y byddai'r morlynnoedd, o ran cost trydan, faint o drydan a gynhyrchir, effeithiau ar yr amgylchedd a'r rhan fwyaf o ystyriaethau eraill, yn well dewis o lawer na'r Morglawdd.

Response to the Economic Development Committee Report on the review of Energy Policy in Wales Part 2: Energy Efficiency

February 2003

Calls on the Assembly to set high energy efficiency targets for Wales, to lead directly to a reduction in fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions

Public attitudes to wind energy in Wales

September 2002

71% of people in Wales would support a doubling of the current number of onshore wind turbines in Wales. 87% favoured offshore wind turbines rather than new nuclear power stations.

National Assembly for Wales consultation on renewable energy

July 2002

Calls on the National Assembly to set a target of 30 per cent of current Welsh electricity demand to be met with renewables by 2010.

National Assembly for Wales National Economic Development Strategy

November 2001

Calls for high onshore and offshore renewable energy targets, and argues that investment in renewable energy would have economic and environmental benefits.

Food and farming

Stop GM contaminationFebruary 2005Joint position by Friends of the Earth Cymru, GM Free Cymru, the Farmers' Union of Wales and the National Federation of Women's Institutes Wales, on "co-existence" between GM and non-GM crops.

GM free Welsh Local AuthoritiesJuly 2003Steps Local Authorities can take to keep Wales GM free. A document produced by Friends of the Earth Cymru, the Farmers' Union of Wales, GM Free Cymru and the National Federation of Women's Institutes - Wales.

National Assembly for Wales and GM cropsNovember 2002Five steps the Assembly must take to keep Wales GM Free. A document produced by Friends of the Earth Cymru, the Farmers' Union of Wales, GM Free Cymru and the National Federation of Women's Institutes Wales.

GM free Welsh environmentSeptember 2002A review of Friends of the Earth Cymru's successful campaign leading toWelsh Assembly to adopt a policy restricting the planting of genetically modified (GM) crops in Wales, including recommendations for future Assembly policy.

Cynigion Comisiwn yr UE ar y Trothwyau ar gyfer Presenoldeb Damweiniol GMO Cymeradwyedig mewn HadauMedi 2002Brîff cryno o ymateb Cyfeillion y Ddaear Cymru i ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gynigion y Comisiwn Ewropeaidd i osod lefelau y gall hadau confensiynol gael eu gwenwyno gan organebau GM. Mae'r ymateb yn dadlau y byddai'r cynigion yn llesteirio ymdrechion y Cynulliad i hyrwyddo ffermio organig yng Nghymru ac yn arwain at lefelau annerbyniol o wenwyno GM yn yr amgylchedd a'r gadwyn fwyd. Mae'r ymateb yn galw ar y Cynulliad i gymryd safiad cryf yn erbyn y cynigion.

Sustainable development

Sustainable Development Bill White Paper ConsultationMarch 2013Friends of the Earth Cymru response to Welsh Government white paper proposals for a Sustainable Development Bill

Sustainable Development Bill ConsultationJuly 2012Friends of the Earth Cymru consultation response to Welsh Government proposals for a Sustainable Development Bill

Sustaining spinJanuary 2004Examines the Welsh Assembly Government's commitment to sustainable development, with particular reference to its relationship with local authorities. Shows that the Assembly Government is failing to give a clear lead.

Planning

Welsh Assembly Government consultation: Power of WellbeingJanuary 2006States that the 'Power of Wellbeing' should be used to implement sustainable development and environmental justice for Wales, with a clear definition and guidance on the use of the power.

Welsh Assembly Government consultation: Local Development Plan ManualOctober 2005Criticises the poor understanding of participation presented, and the failure to ensure that local development plans are built on participation and sustainable development principles.

Welsh Assembly Government consultation: TAN 1 Joint Housing Land Availability StudiesOctober 2005Response to the consultation on TAN 1 Joint Housing Land Availability Studies

Welsh Assembly Government consultation: TAN 2 Planning and affordable housingOctober 2005Emphasises the need for community involvement and sustainable homes.

Welsh Assembly Government consultation: Plan RationalisationSeptember 2005Recommends that sustainable development and environmental justice should be at the heart of the local planning system.

Welsh Assembly Government consultation: The Local Development Plan RegulationsMay 2005Stresses the need to ensure participation is at the heart of the planning system.

National Assembly for Wales consultation "The Wales Spatial Plan"January 2004Response to the Welsh Assembly Government consultation on a Spatial Plan for Wales: People, Places, Futures.

Planning justice for WalesSeptember 2002The planning system in Wales is unfair because developers enjoy a right of appeal denied to residents or other objectors. Makes case for a limited right of appeal for "third parties", and suggests how this could be achieved without major delays in the planning system.

National Assembly for Wales consultation "Planning: delivering for Wales"April 2002Friends of the Earth Cymru's response to the National Assembly's consultation on the future of planning in Wales.

Transport

Welsh Government Consultation on the Active Travel Wales BillJune 2013The submission proposes that the bill is improved by creating a default 20 mph speed limit in built up areas, priority for cyclists and pedestrians, and the introduction of a 'presumption of liability' for motorists.

Welsh Government Consultation: M4 Corridor Strategic Enviornmental AssessmentNovember 2012Submission to the Welsh Government in response to a consultation on the Strategic Environmental Assessment of the M4 corridor.

Welsh Government Consultation: M4 Corridor Enhancement MeasuresJuly 2012Submission to the Welsh Government in response to a consultation on proposals for the improvement of existing roads or road building in the M4 corridor.

Carbon Reduction in Wales: Transport(National Assembly for Wales Consultation)
November 2007Submission to the National Assembly for Wales Sustainability Committee inquiry into carbon reduction in Wales

Welsh Assembly Government Consultation - Intra-Wales Scheduled Air ServicesJune 2004Details why an intra-Wales air service would offer only marginal and expensive time-saving for most coast-to-coast journeys when compared to upgraded and more frequent rail services.

Proposed A40 St Clears-Haverfordwest duallingMay 2001The economic and environmental case against dualling the A40 St Clears - Haverfordwest, instead calling for better integrated public transport and greater rail usage.

Coast to coastJanuary 2000A sustainable, integrating and affordable transport strategy linking north, mid and south Wales. Criticises calls for road building and proposes an affordable express rail service, coach service and cost-effective road-safety upgrading.

Transport in 21st century WalesJune 1999A two page briefing on the future direction of transport policy in Wales.

Road upgrading, help or hindrance to the peripheral economies of Wales?May 1998Highlighting the many negative economic impacts of road upgrading. Suggests alternatives to building new roads as ways of achieving more sustained economic regeneration.

Waste

Friends of the Earth Cymru response to the Welsh Government consultation on waste preventionJune 2013Highlights a missed opportunity to examine the case for deposit legislation for cans and bottles.

Zero-waste in Wales - from waste disposal to the zero-waste economyDecember 2003Examining the impacts of our throwaway society, and makes the case for action at all levels to take Wales towards zero-waste.

Response to the National Assembly for Wales consultation Managing Waste SustainablyOctober 2001Argues for greatly increased recycling and composting targets, and calls on the Assembly to resist the building of incinerators in Wales.

Independent investigation - Nantygwyddon Landfill Site2001Supplementary written evidence to the National Assembly for Wales' investigation into the Nantygwyddon landfill, Rhondda, south Wales. Written by Alan Watson.

Other Campaigns

Environment Strategy: Further EvidenceNovember 2005Further evidence on the issues raised by the Environment Strategy in addition to climate change, including waste, resource management, transport, polluter pays principle and environmental justice.

GATS in WalesApril 2004Concludes that the World Trade Organisation's General Agreement on Trade in Services (GATS) could limit the powers of the Welsh Assembly to govern in the public interest, if it conflicts with the interests of big business.

Sea Empress oil spill on the Pembrokeshire coast on the third anniversary of the oil spillFebruary 1999A survey of the Pembrokeshire shoreline detailing observations of residual Sea Empress oil, by Tim Deere-Jones.