Join the Friends of the Earth Cymru email list

Join Friends of the Earth Cymru's campaign email list and become part of a powerful email campaign to protect the environment of Wales.

Take part in Friends of the Earth Cymru's campaigns with regular news of actions you can take.

The success of Friends of the Earth Cymru's campaigns depends on people like you getting involved. Help us make a difference right now.

Rhestr bost ymgyrchoedd

Ymunwch â rhestr bostio ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear Cymru a dewch yn rhan o ymgyrch ebost rymus i ddiogelu amgylchedd Cymru.

Cymerwch ran yn ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear Cymru gyda newyddion rheolaidd ynghylch sut y gallwch weithredu.

Mae llwyddiant ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear Cymru yn dibynnu ar bobl fel chi yn dod yn rhan. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth nawr.